Bir ülkenin, bir bölgenin, bir köyün tohumları doğanın çiftçisi ile birlikte sürdürdüğü alışverişin, üretim ve bereketin binlerce yıl süren başarısıdır.
Dededen toruna aktarılan bilgidir, kıymettir çoğu kez yazısı olmadan saklanan. İnsanoğlunun gelişim sürecine benzer tohumun serüveni. Büyük tufanlarda, kuraklık dönemlerinde bir kısmı kaybolsa da, yok olup gitmez; mücadeleyi kazandıkça güçlenir, boy verir, renk değiştirir. Bir geleneksel sevgidir köyün çeşmesi, kahvesi, tepesi gibi yerel tohumlar; hasat ile ambarlarda birikir ve bereketlenir her sene ekim zamanı. Doğanın dengesinde asıl olan verim veya bilimsel formüller değildir; biz insanoğluna düşen en büyük ödev olduğu gibi kabul etmek ve sürdürebilmektir.
Yerel tohumun bekçisi önce yerel çiftçimiz ve hepimiz olabildikçe, topraklarımız ve tüm doğa daha uyumlu çalışıyor, bugün ve gelecek için. Yerel tohumları, her dönem toplamak ve yeniden kullanmak, yerel çeşitliliğin sürekliliği için bir garantidir. Verimliliğe paralel bir dengede, doğal yaşama ve biyoçeşitliliğe esas oluşturan yerel tohumun bölgesel ortak bilinç ve geleneksel maneviyatla korunmasının ve bu yönde çiftçimizin ziraat mühendisleri teknik desteğindeki çalışmaların ‘sürdürülebilir temiz tarım’ ekonomileri yaratacağına şüphe yoktur.
Tohumculuk son derece stratejik bir sektör olarak (çölleşme etkisindeki ülkemizde, tohum konusunda da dışa bağımlılığın giderek artması sonucu, ‘açlık tehditi’ yakın bir gelecekte gündeme gelebilir) az sayıdaki uluslararası firmanın ticari kontrolünde, dünyanın büyük bir bölümünde tohum tescil ve sertifikasyon esasına dayanan benzer tohumculuk yasaları desteğinde ilerlemektedir.
Çiftçiye ‘en kolay ve ucuz’ seçenek olarak sunulan endüstriyel (kısırlaştırılmış ancak farklı avantajlara sahip olduğu iddia edilen türler) tohumların ekonomik özgürlüğü büyük oranda kısıtlayan ve çevre açısından bakıldığında biyoçeşitliliğe vurulan darbe olarak, aynı zamanda politik desteklerde tarımsal üretimde kullanımının büyük bir hızla arttığını görmekteyiz.
Dünyadaki genel nüfus artışı, tüketim alışkanlıkları, yaşanan kürel iklim değişikliği ve buna bağlı oluşan afetlere bağlı olarak yerel tohumlar ile elde edilecek ürünlerin gezegenimizi artık besleyemeyeceği ve alternatif çözümler oluşturmanın kaçınılmaz olduğu iddia ediliyor. Yerel tohumların binlerce yıllık doğal seleksiyon ve ıslahı ile ulaşılan (doğal) verim artışına rağmen, GDO (transgenik) tohumların vazgeçilmez bir çözüm olarak sunulması mevcut tüm sorunların ötesinde, çevre ve sağlık açısından bilinen ve bilinmeyen birçok yeni riskleri de beraberinde getirmekte.
Tohumların patentlenirken, GDO’ların tozlaşma yoluyla doğal tohumların da DNA yapısında farklılık yaratabilmesi, yerelliğine saygılı ve temiz tarım uygulamaları için çaba gösteren çiftçileri bile çaresiz bırakırken, tüm dünyada küçük çiftçi örgütlerinin yükselen ortak sesiyle mevcut yasa ve yönetmeliklerin (geleneksel yönde) revizyonu için somut adımlar oluşmaktadır. Ayrıca bazı organizasyonların yürüttüğü organik nitelikli tohum takasları, çok uluslu endüstriyel yaklaşımların karşısında önemli bir model oluşturmaktadır.

Bayramiç - Kaz Dağı

14 Temmuz 2008 Pazartesi

COMMISSION DIRECTIVE 2008/62/EC

Aşağıdaki 20 Haziran 2008 tarihli AB yönetmeliği Türkçe'ye çevrilmektedir:

COMMISSION DIRECTIVE 2008/62/EC

of 20 June 2008

providing for certain derogations for acceptance of agricultural landraces and varieties which are

naturally adapted to the local and regional conditions and threatened by genetic erosion and for

marketing of seed and seed potatoes of those landraces and varieties

(Text with EEA relevance)

THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European

Community,

Having regard to Council Directive 66/401/EEC of 14 June

1966 on the marketing of fodder plant seed (1), and in

particular Article 22a(1)(b) thereof,

Having regard to Council Directive 66/402/EEC of 14 June

1966 on the marketing of cereal seed (2), and in particular

Article 22a(1)(b) thereof,

Having regard to Council Directive 2002/53/EC of 13 June

2002 on the common catalogue of varieties of agricultural

plant species (3), and in particular Article 4(6), Article 20(2)

and Article 21 thereof,

Having regard to Council Directive 2002/54/EC of 13 June

2002 on the marketing of beet seed (4), and in particular

Article 30(1)(b) thereof,

Having regard to Council Directive 2002/56/EC of 13 June

2002 on the marketing of seed potatoes (5), and in particular

Article 10(1) and Article 27(1)(b) thereof,

Having regard to Council Directive 2002/57/EC of 13 June

2002 on the marketing of seed of oil and fibre plants (6), and

in particular Article 27(1)(b) thereof,

Whereas:

(1) The questions of biodiversity and the conservation of

plant genetic resources have grown in importance in

recent years, as shown by different developments at international

and Community level. Examples include Council

Decision 93/626/EEC of 25 October 1993 concerning

the conclusion of the Convention on Biological

Diversity (7), Council Decision 2004/869/EC of

24 February 2004 concerning the conclusion, on

behalf of the European Community, of the International

Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture

(8), Council Regulation (EC) No 870/2004 of

24 April 2004 establishing a Community programme

on the conservation, characterisation, collection and utilisation

of genetic resources in agriculture and repealing

Regulation (EC) No 1467/94 (9) and Council Regulation

(EC) No 1698/2005 of 20 September 2005 on support

for rural development by the European Agricultural Fund

for Rural Development (EAFRD) (10). Specific conditions

should be established under the Community legislation

governing the marketing of seed of agricultural plants,

namely Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC,

2002/53/EC, 2002/54/EC, 2002/56/EC and

2002/57/EC, in order to take account of these issues.

(2) In order to ensure in situ conservation and the

sustainable use of plant genetic resources, landraces and

varieties which are naturally adapted to local and regional

conditions and threatened by genetic erosion (conservation

varieties) should be grown and marketed even

where they do not comply with the general requirements

as regards the acceptance of varieties and the marketing

of seed and seed potatoes. In order to achieve that

objective it is necessary to provide for derogations as

regards the acceptance of conservation varieties, for

inclusion in the national catalogues of varieties of agricultural

plant species as well as for the production and

marketing of seed and seed potatoes of those varieties.

21.6.2008 EN Official Journal of the European Union L 162/13

(1) OJ 125, 11.7.1966, p. 2298/66. Directive as last amended by

Commission Directive 2007/72/EC (OJ L 329, 14.12.2007, p. 37).

(2) OJ 125, 11.7.1966, p. 2309/66. Directive as last amended by

Commission Directive 2006/55/EC (OJ L 159, 13.6.2006, p. 13).

(3) OJ L 193, 20.7.2002, p. 1. Directive as last amended by Regulation

(EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council

(OJ L 268, 18.10.2003, p. 1).

(4) OJ L 193, 20.7.2002, p. 12. Directive as last amended by Directive

2004/117/EC (OJ L 14, 18.1.2005, p. 18).

(5) OJ L 193, 20.7.2002, p. 60. Directive as last amended by

Commission Decision 2005/908/EC (OJ L 329, 16.12.2005, p. 37).

(6) OJ L 193, 20.7.2002, p. 74. Directive as last amended by Directive

2004/117/EC.

(7) OJ L 309, 13.12.1993, p. 1.

(8) OJ L 378, 23.12.2004, p. 1.

(9) OJ L 162, 30.4.2004, p. 18.

(10) OJ L 277, 21.10.2005, p. 1. Regulation as last amended by Regulation

(EC) No 146/2008 (OJ L 46, 21.2.2008, p. 1).

(3) Those derogations should concern the substantive

requirements for the acceptance of a variety and the

procedural requirements provided for in Commission

Directive 2003/90/EC of 6 October 2003 setting out

implementing measures for the purposes of Article 7

of Council Directive 2002/53/EC as regards the characteristics

to be covered as a minimum by the examination

and the minimum conditions for examining certain

varieties of agricultural plant species (1).

(4) Member States should, in particular, be authorised to

adopt their own provisions as regards distinctness,

stability and uniformity. These provisions should, as

regards distinctness and stability, at least be based on

the characteristics listed in the technical questionnaire

to be completed by the applicant in connection with

the application for the variety acceptance as referred to

in Annexes I and II to Directive 2003/90/EC. Where

uniformity is established on the basis of off-types, the

provisions should be based on defined standards.

(5) The procedural requirements should be provided for

under which a variety may be accepted without official

examination. Furthermore, as regards the denomination,

it is necessary to provide for certain derogations from the

requirements laid down in Directive 2002/53/EC and

Commission Regulation (EC) No 930/2000 of 4 May

2000 establishing implementing rules as to the suitability

of the denominations of varieties of agricultural plant

species and vegetable species (2).

(6) As regards the production and marketing of seed and

seed potatoes of conservation varieties, a derogation

from official certification should be provided for.

(7) To ensure that the marketing of seed and seed potatoes

of conservation varieties takes place in the context of the

conservation of plant genetic resources, restrictions

should be provided for, in particular regarding the

region of origin. In order to contribute to the conservation

in situ and to the sustainable use of those

varieties, Member States should have the possibility to

approve additional regions where seed exceeding the

quantities necessary to ensure the conservation of the

variety concerned in its region of origin may be

marketed provided that those additional regions are

comparable as regards natural and semi-natural

habitats. To ensure that the link with the region of

origin is preserved, this should not apply where a

Member State has approved additional regions of

production.

(8) Maximum quantities should be fixed for the marketing of

each conservation variety within one species and a total

quantity for all conservation varieties within one species

together. To make sure that these quantities are

respected, Member States should require producers to

notify the quantities of conservation varieties they

intend to produce and should allocate the quantities to

producers.

(9) The traceability of seed and seed potatoes should be

ensured through appropriate sealing and labelling

requirements.

(10) To ensure that the rules provided for in this Directive are

correctly applied, seed crops should be monitored, seed

should be tested and official post control carried out.

Amounts of seed of conservation varieties placed on

the market should be reported by the suppliers to the

Member States and by the Member States to the

Commission.

(11) After three years the Commission should assess whether

the measures provided for in this Directive, in particular

the provisions concerning quantitative restrictions, are

effective.

(12) The measures provided for in this Directive are in

accordance with the opinion of the Standing

Committee on Seeds and Propagating Material for Agriculture,

Horticulture and Forestry,

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:

CHAPTER I

SUBJECT MATTER AND DEFINITIONS

Article 1

Subject matter

1. As regards the agricultural species covered by Directives

66/401/EEC, 66/402/EEC, 2002/54/EC, 2002/56/EC and

2002/57/EC, this Directive lays down certain derogations in

relation to the conservation in situ and the sustainable use of

plant genetic resources through growing and marketing:

(a) for acceptance for inclusion in the national catalogues of

varieties of agricultural plant species, as provided for in

Directive 2002/53/EC, of landraces and varieties which are

naturally adapted to the local and regional conditions and

threatened by genetic erosion;

L 162/14 EN Official Journal of the European Union 21.6.2008

(1) OJ L 254, 8.10.2003, p. 7. Directive as last amended by Directive

2007/48/EC (OJ L 195, 27.7.2007, p. 29).

(2) OJ L 108, 5.5.2000, p. 3. Regulation as last amended by Regulation

(EC) No 920/2007 (OJ L 201, 2.8.2007, p. 3).

(b) for the marketing of seed and seed potatoes of such

landraces and varieties.

2. Unless otherwise provided in this Directive, Directives

66/401/EEC, 66/402/EEC, 2002/53/EC, 2002/54/EC,

2002/56/EC and 2002/57/EC shall apply.

Article 2

Definitions

For the purposes of this Directive the following definitions shall

apply:

(a) conservation in situmeans the conservation of genetic

material in its natural surroundings and, in the case of

cultivated plant species, in the farmed environment where

they have developed their distinctive properties;

(b) genetic erosionmeans loss of genetic diversity between and

within populations or varieties of the same species over

time, or reduction of the genetic basis of a species due to

human intervention or environmental change;

(c) landracemeans a set of populations or clones of a plant

species which are naturally adapted to the environmental

conditions of their region;

(d) seedmeans seed and seed potatoes, unless seed potatoes

are expressly excluded.

CHAPTER II

ACCEPTANCE OF CONSERVATION VARIETIES

Article 3

Conservation variety

Member States may accept in the national catalogues of varieties

of agricultural plant species the landraces and varieties referred

to in Article 1(1)(a) subject to the requirements provided for in

Articles 4 and 5. Such landraces or varieties shall be referred to

in the common catalogue of varieties of agricultural plant

species as conservation varieties.

Article 4

Substantive requirements

1. In order to be accepted as a conservation variety, a

landrace or variety referred to in Article 1(1)(a) shall present

an interest for the conservation of plant genetic resources.

2. By way of derogation from Article 1(2) of Directive

2003/90/EC, Member States may adopt their own provisions

as regards distinctness, stability and uniformity of conservation

varieties.

In such cases Member States shall ensure that for distinctness

and stability at least the characteristics shall apply which are

referred to in:

(a) the technical questionnaires associated with the test

protocols of the Community Plant Variety Office (CPVO)

listed in Annex I to Directive 2003/90/EC, which applies

to those species, or

(b) the technical questionnaires of the guidelines of the International

Union for the Protection of New Varieties of Plants

(UPOV) listed in Annex II to Directive 2003/90/EC, which

applies to those species.

For the assessment of uniformity, Directive 2003/90/EC shall

apply.

However, if the uniformity level is established on the basis of

off-types, a population standard of 10 % and an acceptance

probability of at least 90 % shall be applied.

Article 5

Procedural requirements

By way of derogation from the first sentence of Article 7(1) of

Directive 2002/53/EC, no official examination shall be required

if the following information is sufficient for the decision on the

acceptance of the conservation varieties:

(a) the description of the conservation variety and its

denomination;

(b) the results of unofficial tests;

(c) knowledge gained from practical experience during cultivation,

reproduction and use, as notified by the applicant

to the Member State concerned;

(d) other information, in particular from the plant genetic

resource authorities or from organisations recognised for

this purpose by the Member States.

21.6.2008 EN Official Journal of the European Union L 162/15

Article 6

Exclusion of acceptance

A conservation variety shall not be accepted for inclusion in the

national catalogues of varieties if:

(a) it is already listed in the common catalogue of varieties of

agricultural plant species as a variety other than a conservation

variety, or it was deleted from the common catalogue

within the last two years, or within the last two years from

the expiry of the period granted under Article 15(2) of

Directive 2002/53/EC, or

(b) it is protected by a Community plant variety right as

provided for in Council Regulation (EC) No 2100/94 (1),

or by a national plant variety right, or an application for

such a right is pending.

Article 7

Denomination

1. With respect to denominations of conservation varieties

which were known before 25 May 2000, Member States may

permit derogations from Regulation (EC) No 930/2000, except

where such derogations would violate prior rights of a third

party which is protected under Article 2 of that Regulation.

2. Notwithstanding Article 9(2) of Directive 2002/53/EC,

Member States may accept more than one name for a variety

if the names concerned are historically known.

Article 8

Region of origin

1. When a Member State accepts a conservation variety, it

shall identify the region or regions in which the variety has

historically been grown and to which it is naturally adapted,

hereinafter region of origin. It shall take into account information

from plant genetic resource authorities or from organisations

recognised for that purpose by the Member States.

Where the region of origin is located in more than one Member

States, it shall be identified by all Member States concerned by

common accord.

2. The Member State or Member States performing the identification

of the region of origin shall notify the identified

region to the Commission.

Article 9

Maintenance

Member States shall ensure that a conservation variety must be

maintained in its region of origin.

CHAPTER III

SEED PRODUCTION AND MARKETING

Article 10

Certification

1. By way of derogation from the certification requirements

provided for in Article 3(1) of Directive 66/401/EEC,

Article 3(1) of Directive 66/402/EEC, Article 3(1) of Directive

2002/54/EC, Article 3(1) of Directive 2002/56/EC and

Article 3(1) of Directive 2002/57/EC, Member States may

provide that seed of a conservation variety may be placed on

the market if it complies with paragraphs 2, 3 and 4 of this

Article.

2. The seed shall descend from seed produced according to

well defined practices for maintenance of the variety.

3. The seed, except seed of Oryza sativa, shall comply with

the requirements for certification of certified seed provided for

in Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 2002/54/EC,

2002/56/EC and 2002/57/EC, with the exception of the

requirements in respect of minimum varietal purity and the

requirements concerning official examination or examination

under official supervision.

Seed of Oryza sativa shall comply with the requirements for

certification of certified seed, second generationprovided for

in Directive 66/402/EEC, with the exception of the requirements

in respect of minimum varietal purity and the requirements

concerning official examination or examination under official

supervision.

The seed shall have sufficient varietal purity.

4. As regards seed potatoes, Member States may provide that

Article 10 of Directive 2002/56/EC concerning the size shall

not apply.

Article 11

Region of seed production

1. Member States shall ensure that seed of a conservation

variety may only be produced in the region of origin.

L 162/16 EN Official Journal of the European Union 21.6.2008

(1) OJ L 227, 1.9.1994, p. 1.

If the conditions for certification provided for in Article 10(3)

cannot be fulfilled in that region, due to a specific environmental

problem, Member States may approve additional regions for

seed production taking into account information from plant

genetic resource authorities or from organisations recognised

for this purpose by the Member States. However, seed

produced in those additional regions may be used exclusively

in the regions of origin.

2. Member States shall notify to the Commission and to the

other Member States the additional regions which they intend

to approve for seed production pursuant to paragraph 1.

The Commission and the other Member States may, within 20

working days from receipt of those notifications, request the

matter to be referred to the Standing Committee on Seeds

and Propagating Material for Agriculture, Horticulture and

Forestry. A decision shall be taken in accordance with

Article 22a(1)(b) of Directive 66/401/EEC, Article 22a(1)(b) of

Directive 66/402/EEC, Article 4(6), Article 20(2) and Article 21

of Directive 2002/53/EC, Article 30(1)(b) of Directive

2002/54/EC, Article 10(1) and Article 27(1)(b) of Directive

2002/56/EC and Article 27(1)(b) of Directive 2002/57/EC, as

appropriate,to lay down, if necessary, restrictions or conditions

for the designation of such regions.

If neither the Commission nor other Member States make a

request under the second subparagraph, the Member State in

question may approve the additional regions for seed

production as notified.

Article 12

Seed testing

1. Member States shall ensure that tests are carried out to

check that seed of conservation varieties complies with the

certification requirements provided for in Article 10(3).

Such tests shall be carried out in accordance with current international

methods, or, where such methods do not exist, in

accordance with any appropriate methods.

2. For the tests referred to in paragraph 1, Member States

shall ensure that samples are drawn from homogeneous lots.

They shall ensure that the rules on lot weight and sample

weight provided for in Article 7(2) of Directive 66/401/EEC,

Article 7(2) of Directive 66/402/EEC, Article 9(2) of Directive

2002/54/EC and Article 9(2) of Directive 2002/57/EC are

applied.

Article 13

Marketing conditions

1. Member States shall ensure that seed of a conservation

variety may only be marketed subject to the following

conditions:

(a) it has been produced in its region of origin or in a region

referred to in Article 11;

(b) marketing takes place in its region of origin.

2. By way of derogation from paragraph 1(b), a Member

State may approve additional regions in its own territory for

the marketing of seed of a conservation variety provided that

those regions are comparable to the region of origin as regards

the natural and semi-natural habitats of that variety.

Where Member States approve such additional regions, they

shall ensure that the amount of seed necessary for the

production of at least the quantity of seed referred to in

Article 14 is reserved to conserve the variety in its region of

origin.

The Member States shall inform the Commission and the other

Member States of the approval of such additional regions.

3. Where a Member State approves additional regions for

seed production in accordance with Article 11, it shall not

use the derogation provided for in paragraph 2 of this Article.

Article 14

Quantitative restrictions

Each Member State shall ensure that, for each conservation

variety, the quantity of seed marketed does not exceed 0,5 %

of the seed of the same species used in that Member State in

one growing season, or a quantity necessary to sow 100 ha,

whichever is the greater quantity. For the species Pisum sativum,

Triticum spp., Hordeum vulgare, Zea mays, Solanum tuberosum,

Brassica napus and Helianthus annuus, that percentage shall not

exceed 0,3 %, or a quantity necessary to sow 100 ha, whichever

is the greater quantity.

However, the total quantity of seed of conservation varieties

marketed in each Member State shall not exceed 10 % of the

seed of the species concerned used yearly in the Member State.

In cases where this leads to a quantity lower than necessary to

sow 100 ha, the maximum amount of seed of the species

concerned used yearly in the Member State may be increased

so that to reach the quantity necessary to sow 100 ha.

21.6.2008 EN Official Journal of the European Union L 162/17

Article 15

Application of quantitative restrictions

1. Member States shall ensure that producers notify them

before the beginning of each production season of the size

and the location of the area for the seed production.

2. If, based on the notifications referred to in paragraph 1,

the quantities laid down in Article 14 are likely to be exceeded,

Member States shall allocate to each producer concerned the

quantity it may market in the respective production season.

Article 16

Monitoring of seed crops

Member States shall ensure by official monitoring that the seed

crops of a conservation variety comply with the provisions of

this Directive, paying particular attention to the variety,

locations of the seed production and quantities.

Article 17

Sealing of packages and containers

1. Member States shall ensure that seed of conservation

varieties may be marketed only in closed packages or containers

bearing a sealing device.

2. Seed packages and containers shall be sealed by the

supplier in such a manner that they cannot be opened

without damaging the sealing system or leaving evidence of

tampering on the suppliers label, or on the package or

container.

3. In order to ensure sealing in accordance with paragraph 2,

the sealing system shall comprise at least the label or the

affixing of a seal.

Article 18

Labelling

Member States shall ensure that packages or containers of seed

of conservation varieties bear a suppliers label or a printed or

stamped notice including the following information:

(a) the words EC rules and standards;

(b) the name and address of the person responsible for affixing

the labels or his identification mark;

(c) the year of sealing expressed as: sealed…’ (year), or, except

for seed potatoes, the year of the last sampling for the

purposes of the last testing of germination expressed as:

sampled…’ (year);

(d) the species;

(e) the denomination of the conservation variety;

(f) the words conservation variety;

(g) the region of origin;

(h) where the region of seed production is different from the

region of origin, the indication of the region of seed

production;

(i) the reference number of the lot given by the person

responsible for affixing the labels;

(j) the declared net or gross weight, or, except for seed potato,

declared number of seeds;

(k) where weight is indicated and granulated pesticides,

pelleting substances or other solid additives are used, the

nature of the chemical treatment or additive and the

approximate ratio between the weight of clusters of pure

seeds and the total weight, except for seed potatoes.

Article 19

Official post control

The Member States shall ensure that seed is subject to official

post control by random inspections to verify its varietal identity

and varietal purity.

CHAPTER IV

GENERAL AND FINAL PROVISIONS

Article 20

Reporting

The Member States shall ensure that suppliers operating in their

territory report for each production season the amount of seed

of each conservation variety placed on the market.

The Member States shall report on request to the Commission

and to the other Member States the amount of seed of each

conservation variety placed on the market in their territory.

Article 21

Notification of the recognised organisations of plant

genetic resources

Member States shall notify to the Commission the recognised

organisations referred to in Articles 5(d), 8(1) and 11(1).

L 162/18 EN Official Journal of the European Union 21.6.2008

Article 22

Evaluation

By 31 December 2011 the Commission shall evaluate the

implementation of Articles 4, 13(2), 14 and 15.

Article 23

Transposition

1. Member States shall bring into force, by 30 June 2009 at

the latest, the laws, regulations and administrative provisions

necessary to comply with this Directive. They shall forthwith

communicate to the Commission the text of those provisions

and a correlation table between those provisions and this

Directive.

When Member States adopt those provisions, they shall contain

a reference to this Directive or be accompanied by such a

reference on the occasion of their official publication. Member

States shall determine how such reference is to be made.

2. Member States shall communicate to the Commission the

text of the main provisions of national law which they adopt in

the field covered by this Directive.

Article 24

Entry into force

This Directive shall enter into force on the 20th day following

that of its publication in the Official Journal of the European

Union.

Article 25

Addressees

This Directive is addressed to the Member States.

Done at Brussels, 20 June 2008.

For the Commission

Androulla VASSILIOU

Member of the Commission

21.6.2008 EN Official Journal of the European Union L 162/19

Hiç yorum yok: